TAILIEUCHUNG - “Độ” Windows trong tíc tắc- Phần 4

Vấn đề: Tôi muốn khởi chạy các ứng dụng trên thanh công cụ QuickLaunch mà không cần sử dụng đến chuột. Khắc phục nhanh: Trong XP, bạn có thể gán tổ hợp phím tắt để khởi Thay chạy một ứng dụng nào đó trên màn đổi hình nền Windows hoặc từ trình đơn phím Start. Giải pháp thứ 2 là lựa chọn tắt cho hợp lý nhất. Nhấn phải chuột lên nút các biểu Start và chọn Open hoặc Explorer. Nhấn đúp chuột vào thư mục Programs. Để mọi thứ được sắp xếp, nhấn phải chuột lên thanh cửa sổ. | Vấn đề Tôi muốn khởi chạy các ứng dụng trên thanh công cụ QuickLaunch mà không cần sử dụng I đến chuột. Khắc phục nhanh Trong XP bạn có thể gán tổ hợp phím tắt để khởi Thay chạy một ứng dụng nào đó trên màn đổi hình nền Windows hoặc từ trình đơn phím Start. Giải pháp thứ 2 là lựa chọn tắt cho hợp lý nhất. Nhấn phải chuột lên nút các Start và chọn Open hoặc Explorer. biểu Nhấn đúp chuột vào thư mục tượng Programs. Để mọi thứ được sắp Quick xếp nhấn phải chuột lên thanh cửa Launch sổ đó và chọn . Đặt tên trong cho thư mục đó đại loại như Vista Keyboard shortcuts nhấn . Tiếp đến nhấn đúp chuột lên thư mục đó nhấn phải chuột và kéo thả các mục từ thanh Quick Launch vào thư mục này cùng lúc và chọn Copy Here. Nhấn đúp chuột vào mỗi shortcut vừa tạo và chọn Properties. Với thẻ Shortcut nhấn vào hộp thoại Shortcut key và nhấn các phím mà bạn sẽ muốn sử dụng để khởi chạy ứng dụng tổ hợp phím này phải bắt đầu bằng - - - -- hoặc một phím tính năng đến trên hầu hết mọi bàn phím . Nhấn OK. Trong Vista hệ thống tự động gán phím cho mỗi mục biểu tượng trên thanh Quick Launch dựa trên thứ tự của chúng trên thanh công cụ. Để khởi chạy mục đầu tiên bạn nhấn -1 tương tự với mục thứ 2 là -2. Chống phân mảnh ổ cứng Vấn đề Cũng như bất kỳ tiện ích dọn dẹp máy tính nào việc chọn lựa thời gian để chạy tiện ích chống phân mảnh ổ cứng thường rất khó khăn. Khắc phục nhanh Hãy để Windows thực hiện việc này giúp bạn. Nếu sử dụng Windows XP tham khảo các bước thực hiện trong phần Tự động kiểm tra ổ cứng bên trên để lập lịch sao lưu tự động. Tuy nhiên bạn hãy thay đổi chút xíu dòng lệnh trong Advanced Properties thành c defrag c -f -v c doc . Với Vista thay đổi trong tùy chọn Add arguments thành c defrag -c -f -v -w c doc . SAO LƯU VỚI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.