TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu Control Panel trong Win. XP

Tìm hiểu Control Panel trong Win. XP Quan trọng hàng đầu của việc hỗ trợ tùy biến, chỉnh sửa theo ý thích trên hệ điều hành Windows là Control Panel. Dù không phải là một phần mềm mã nguồn mở nhưng hệ điều hành Windows của hãng Microsoft cũng để ngỏ cho người sử dụng nhiều khả năng tùy biến cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của mỗi người dùng. Control Panel được hiểu theo tiếng Việt là cái bảng điều khiển; có người gọi đó là ô chỉnh sửa, hoặc khung điều chỉnh . | Tìm hiểu Control Panel trong Win. XP Quan trọng hàng đầu của việc hỗ trợ tùy biến chỉnh sửa theo ý thích trên hệ điều hành Windows là Control Panel. Dù không phải là một phần mềm mã nguồn mở nhưng hệ điều hành Windows của hãng Microsoft cũng để ngỏ cho người sử dụng nhiều khả năng tùy biến cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của mỗi người dùng. Control Panel được hiểu theo tiếng Việt là cái bảng điều khiển có người gọi đó là ô chỉnh sửa hoặc khung điều chinh. Dù chẳng phải sính dùng tiếng Tây nhưng ta cứ gọi nó là Control panel cho gọn và cũng dễ phát âm dễ nhớ. Mở Control panel ra bằng cách bấm nút Start dò chuột đến Settings trên menu một menu phụ xuất hiện bấm chọn Control panel. Cửa sổ Control panel được trình bày. Cửa sổ này được chia làm hai phần. Bên phải là Pick a Category Chọn lọc theo chủ đề . Có tất cả 10 chủ đề chính được chia làm hai cột. Cửa sổ bên trái có hàng chữ Switch to Classic View nghĩa là chuyển cách trình bày theo kiểu cổ điển thời Win 98 trở về trước . Nếu bấm chuột vào hàng chữ này thì cửa sổ bên phải sẽ hiển thị tất cả các mục mà người dùng sẽ tác động. Nên chuyển về cách hiển thị cổ điển này để dễ dàng hơn trong thao tác. Tùy theo việc cài đặt trong máy tính mà Control panel sẽ trình bày bao nhiêu hạng mục để tùy biến. Quan trọng hàng đầu là tùy biến các chức năng - Accessibility option Những tùy chọn cho việc điều khiển máy tính dễ dàng hơn đối với người khuyết tật hoặc thuận tay trái. Vì vậy biểu tượng của nó là hình người ngồi trên chiếc xe lăn. - Add Harware Cài đặt thêm phần cứng vào máy tính. - Add or Remove Programs Cài đặt thêm hoặc gỡ bỏ các chương trình ứng dụng. - Administrative Tools Các công cụ quản trị hệ thống. - Date and Time Điều chỉnh ngày giờ của đồng hồ hệ thống. - Display Sự hiển thị của Desktop của các khung cửa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.