TAILIEUCHUNG - "Thuần hóa" User Account Control của Vista

"Thuần hóa" User Account Control của Vista User Account Control là một tính năng bảo mật tích hợp sẵn trong Windows Vista. Chức năng chính của tính năng này là cảnh báo người dùng mỗi khi có ứng dụng nào đó có vận hành. Mục tiêu hàng đầu mà Microsoft hướng đến khi thiết kế User Account Control là ngăn chặn không cho các phần mềm độc hại xâm nhập lên PC được phép tự do vận hành mà người dùng không hề hay biết gì cả. Thứ hai là Microsoft muốn người dùng nhận biết mọi ứng dụng nếu có ảnh. | 11 T l Ă 1 r 11 T T A J z J 1 T 7 J Thuần hóa User Account Control của Vista User Account Control là một tính năng bảo mật tích hợp sẵn trong Windows Vista. Chức năng chính của tính năng này là cảnh báo người dùng mỗi khi có ứng dụng nào đó có vận hành. Mục tiêu hàng đầu mà Microsoft hướng đến khi thiết kế User Account Control là ngăn chặn không cho các phần mềm độc hại xâm nhập lên PC được phép tự do vận hành mà người dùng không hề hay biết gì cả. Thứ hai là Microsoft muốn người dùng nhận biết mọi ứng dụng nếu có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi nó khởi động vận hành. Còn nếu không muốn thì người dùng có thể cấm không cho ứng dụng đó được phép vận hành. Mọi tài khoản người dùng trong Windows Vista kể cả tài khoản người dùng được cấp quyền Administrator cũng đều phải đối mặt với cửa sổ User Account Control . Chỉ có tài khoản Administrator thực thụ trong Vista mới không bị làm phiền. Tuy nhiên mục đích thì rất tốt đẹp nhưng khi ứng dụng vào thực tế thì User Account Control lại đã gây cho người dùng Windows Vista không ít sự khó chịu. Đôi khi cửa sổ này bật ra quá nhiều làm giảm hiệu suất làm việc. Nhưng cũng nhanh chóng người dùng đã tìm được cách thuần hóa tính năng nay. Nếu bạn dùng Windows Vista bạn có thể tham khảo những cách thức sau đây để tránh bị User Account Control làm phiền Run as .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.