TAILIEUCHUNG - Sử dụng Photoshop online

Photoshop đã cho phiên bản PhotoShop trực tuyến beta dành cho người dùng chỉnh sửa ảnh nhanh chóng mà không cần cài đặt. Sản phẩm trực tuyến này mang tên Photoshop Express. Đây là một công cụ ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng chỉnh sửa ảnh dưới dạng một ứng dụng trực tuyến. Hơn thế, Adobe còn cho người dùng 2GB để lưu trữ hình ảnh chỉnh sửa và chia sẻ với mọi người. Bạn có thể sử dụng hình từ nhiều người thông qua tài khoản tại Facebook, Google Picasa và Photobucket khi chỉnh sửa. | Sử dụng Photoshop online Effects 1 I Pop Color E-S Hue B Blade White Tint Sketch Distort . Photoshop đã cho phiên bản PhotoShop trực tuyến beta dành cho người dùng chỉnh sửa ảnh nhanh chóng mà không cần cài đặt. Sản phẩm trực tuyến này mang tên Photoshop Express. Đây là một công cụ ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng chỉnh sửa ảnh dưới dạng một ứng dụng trực tuyến. Hơn thế Adobe còn cho người dùng 2GB để lưu trữ hình ảnh chỉnh sửa và chia sẻ với mọi người. Bạn có thể sử dụng hình từ nhiều người thông qua tài khoản tại Facebook Google Picasa và Photobucket khi chỉnh sửa hình ảnh trong Photoshop Express. Điều hay của Photoshop Express là cho phép bạn sử dụng nhiều hiệu ứng đẹp và cải thiện các chương trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến hiện nay như Picnik. Đầu tiên bạn vào địa chỉ trang Web https express và chọn Join Now để đăng ký tài khoản người dùng. hộỊộíhơp í zprfitMirrb rjlilp . hrtpú find FlrúN mt Dinh FM54WÍI RrtypnPTif. bUad By prtMd ng your infcrrrjfcn and continuing you agreeing to she Adcbe r Ễ rrm cf u And Privacy ÍPíáky. I wtuU I-té to TKeMticfivTjnkjalionl flétatinj 1Ũ Attobe 111 product and ir-dwding produnreitii . upgMđet Survey. ÌPHÍ special ođtix and Adobe and B agwiti rhly use di ji I luw prcMded In JkxDfdance WTth she AdobewAiw 3fiv y jidxy. Ajrg-Jdy hartem ID L H .pbötßihoprörti Bạn cần điền thông tin đầy đủ bao gồm tên người dùng username cho địa chỉ Web site dưới dạng http . Bạn cũng cần phải ghi đúng địa chỉ email và mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên. Sau đó bạn nhập code bảo mật và nhấn Continue để đăng ký hoàn tất. Bây giờ bạn mở email được gởi từ Adobe để kích hoạt tài khoản và sử dụng. Bạn chọn Sigh In từ màn hình chính của trang Web. Sau khi đăng nhập. Màn hình sẽ hiển thị cho bạn thao tác trên hình ảnh thật nhanh chóng và hiệu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.