TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của cường độ mưa đến sự ổn định của mái dốc - lấy ví dụ ở Quảng Bình, Việt Nam

Bài viết trình bày ảnh hưởng của cường độ mưa đến sự ổn định của mái dốc trên khu vực miền núi tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình thấm (SEEP) để phân tích sự thay đổi của mực nước áp lực cũng như mức độ bão hòa của lớp vỏ phong hóa do tác dụng của cường độ mưa và thời gian mưa. | 514 ẢNH HƢỞNG CỦA CƢỜNG ĐỘ MƢA ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA MÁI DỐC - LẤY VÍ DỤ Ở QUẢNG BÌNH VIỆT NAM Bùi Văn Bình Bùi Trƣờng Sơn Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thành Dƣơng Phạm Thị Việt Nga Nhóm nghiên cứu Địa chất công trình và Địa môi trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tác giả liên hệ buivanbinh@ Tóm tắt Bài báo trình bày ảnh hưởng của cường độ mưa đến sự ổn định của mái dốc trên khu vực miền núi tỉnh Quảng Bình Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình thấm SEEP để phân tích sự thay đổi của mực nước áp lực cũng như mức độ bão hòa của lớp vỏ phong hóa do tác dụng của cường độ mưa và thời gian mưa. Cùng với đó mô hình phân tích ổn định mái dốc SLOPE tương ứng với thời gian mưa và cường độ mưa được thực hiện với các mái dốc có góc dốc lần lượt là 25 độ và 35 độ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng với cường độ mưa trung bình khoảng 13 mm h và thời gian mưa kéo dài trong khoảng từ 3 5 đến 4 ngày liên tục mái dốc với góc dốc 25 và 35 độ sẽ bị mất ổn định. Hệ số ổn định của mái dốc có sự suy giảm đột ngột tương ứng với thời điểm mái dốc bị bão hòa nước hoàn toàn. Với kịch bản mưa phùn trong vòng 15 ngày và kèm theo mưa lớn cường độ 10 mm h kéo dài trong 3 ngày liên tục sau đó mái dốc trở nên mất ổn định sau khoảng 2 ngày mưa lớn. Từ khóa phân tích thấm phân tích ổn định cường độ mưa. 1. Giới thiệu chung Trượt lở là một trong những tai biến địa chất xảy ra ở nhiều nơi ở Việt Nam và trên Thế Giới. Một trong những nguyên nhân chính gây ra trượt lở đã được chỉ ra liên quan đến lượng mưa và cường độ mưa 2000 Thu T. M 2015 Acharya K. P 2016 . Trong những năm gần đây hiện tượng trượt lở trong mùa mưa lũ diễn ra thường xuyên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa của nhân dân các tuyến đường giao thông các công trình quốc phòng. Đặc biệt ở khu vực tỉnh Quảng Bình vào tháng 10 năm 2020 sau đợt mưa lũ kỷ lục với lượng mưa trung bình khoảng 2029 mm hiện tượng trượt lở trên các sườn dốc mái dốc đã diễn ra mạnh mẽ với trên 100 khối trượt quy mô từ vừa đến lớn xảy ra trên toàn tỉnh. Dựa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.