TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY - Chủ đề nhánh: Những con vật đáng yêu

Mục đích yêu cầu: ● Trẻ bò chui qua cổng và không chạm cổng, củng cố phát triển các nhóm cơ toàn thân. ● Trẻ đi trong đường hẹp không chạm vạch, khi mang vật trên tay không làm rơi, rèn kỹ năng đi thẳng hướng, thân người thẳng. ● Trẻ xem sách và lật trang sách, gọi tên hình ảnh có trong tranh. ● Trẻ biết xâu các con vật thành vòng và xâu hạt xếp chồng. | KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Chủ đề nhánh Những con vật đáng yêu. Chơi tập có chủ đích vận động ôn bò chui qua cổ ng vận động mới đi trong đường hẹp có cầm vật trên tay Nhóm 18 - 24 tháng số cháu 28 cháu Trường MN Hòa Tiến 1 Hòa Vang Đà Nằng. Giáo viên Trần Thị Lâu Phùng Thị Hoa Ngô Thị Như Hiền I. Mục đích yêu cầu Trẻ bò chui qua cổng và không chạm cổng củng cố phát triển các nhóm cơ toàn thân. Trẻ đi trong đường hẹp không chạm vạch khi mang vật trên tay không làm rơi rèn kỹ năng đi thẳng hướng thân người thẳng. Trẻ xem sách và lật trang sách gọi tên hình ảnh có trong tranh. Trẻ biết xâu các con vật thành vòng và xâu hạt xếp chồng. Trẻ biết xếp cạnh nhau các khối để tạo thành ô cá. II. Các hoạt động trong ngày 1. Đón trẻ trò chuyện điểm danh TDBS - Đón trẻ vào lớp cùng trẻ xem tranh con cá con cua con tôm và trò chuyện với trẻ về các con vật đó. Cô hỏi trẻ gia đình nhà bạn nào có nuôi các con vật giống trong tranh của cô không trẻ trả lời theo câu hỏi của cô - Điểm danh cô và trẻ cùng kể tên các bạn vắng học ngày hôm nay sau đó cô ghi vào sổ theo dõi học tập - Thể dục buổi sáng tập bài gà con Động tác 1 gà vỗ cánh trẻ đứng tự nhiên hai tay thả xuôi cô nói gà vỗ cánh trẻ đưa hai tay sang ngang vẫy và vỗ tay vào đùi 4 lần Động tác 2 gà mổ thóc. Trẻ tập đi vòng quanh lớp một vòng cô nói gà mổ thóc trẻ ngồi xuống gõ tay xuống nền nói cốc. cốc. 3 lần Động tác 3 gà đi tìm mồi. 2 tay đưa sau lưng trẻ vừa đi vừa nghiêng người sang hai bên và như đi tìm mồi trẻ đi 2 - 3 vòng trong sân. 2. Hoạt động chơi tập có chủ đích . Chuẩn bị môi trường hoạt động Không gian tổ chức trong lớp ngoài sân Đồ dùng phương tiện 2 gậy dài 2m để làm đường hẹp 1 cổng chui có trang trí đường viền hồ cá tôm cua băng các con vật thật một số con vật băng nhựa tôm cua cá . Phương pháp thực hành làm mẫu . Tiến hành hoạt động có chủ đích chia thành 2 nhóm 1 nhóm từ 18 - 24 tháng có 18 cháu cô Hoa tổ chức hoạt động cho trẻ xem tranh một số con vật sống dưới nước ở phòng 1 trong nhóm 1 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN