TAILIEUCHUNG - Môi giới về chứng khoán trên mạng - muôn mặt của một nghề

Thế nhưng, từ một thập niên trở lại đây, với sự phát“Tôi đã sử dụng máy tính được khoảng 20 hay 30 năm và tôi chỉ trả tiền để mua 3 thứ ở trên mạng: báo Wall Street Journal, những cuốn sách mua từ và môi giới chứng khoán trên mạng. Việc họ là một trong 3 công ty trực tuyến có thể khiến tôi móc tiền túi ra mua sản phẩm cho thấy rằng họ đang đi đúng hướng”- lời nhận xét của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet đã minh họa phần nào vai. | Môi giới chứng khoán trên mạng- muôn w J Á 1 Ầ mặt của một nghê Tôi đã sử dụng máy tính được khoảng 20 hay 30 năm và tôi chỉ trả tiền để mua 3 thứ ở trên mạng báo Wall Street Journal những cuốn sách mua từ và môi giới chứng khoán trên mạng. Việc họ là một trong 3 công ty trực tuyến có thể khiến tôi móc tiền túi ra mua sản phẩm cho thấy rằng họ đang đi đúng hướng - lời nhận xét của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet đã minh họa phần nào vai trò của những nhà môi giới chứng khoán trên mạng ngày nay. Thị trường chứng khoán ra đời từ hàng trăm năm nay cùng với đó các giao dịch cổ phiếu cũng trải qua một quãng thời gian khá dài kể từ thế kỷ 18 và 19 với phương thức đặt lệnh truyện thống tại sàn. Thế nhưng từ một thập niên trở lại đây với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin các nhà đầu tư chứng khoán đã có cơ hội đầu tư khác. Đây là một hình thức đầu tư khá tiện lợi các nhà đầu tư chỉ cần sử dụng con chuột vi tính để mua và bán cổ phiếu trực tuyến thông qua mạng Internet. Nếu như bạn cảm thấy thoải mái khi dùng máy tính và muốn tiết kiệm một khoản tiền khi tiến hành giao dịch chứng khoán thì bạn có thể lựa chọn một số công ty môi giới chứng khoán trên mạng Internet. Nghề môi giới chứng khoán trên mạng cũng là một nghề khá đặc biệt đem lại lợi nhuận lớn không kém gì đầu tư chứng khoán trong khi không cần phải có vốn lớn. Đây là nghề đòi hỏi trí tuệ và sự nghiên cứu đặc biệt của các nhà môi giới có kiến thức về thị trường tài chính đồng thời phải có khả năng thuyết phục khách hàng. Thành công của những nhà môi giới chứng khoán trên mạng trong những năm qua đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thị trường chứng khoán thế giới. Họ là những người ngồi trước máy tính tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin và hệ thống giao dịch chứng khoán điện tử Electric share trading system -ECN để giúp khách hàng đặt lệnh mua bán chứng khoán. Những nhà đầu tư gọi họ bằng cái tên e-customer s man hay e-stockbroker . Bạn có thể tìm danh sách mới nhất của những nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN