TAILIEUCHUNG - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc đoàn tNCS Hồ chí minh lần thứ IX

Văn kiện đại hội Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần thứ IX | Chúng tôi nhận thức rằng nữ thanh niên hôm nay nếu biết phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, nếu các bạn có bản lĩnh, tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết thì đất nước chúng ta sẽ có lớp lớp phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” thời kỳ hội nhập. Được Đảng và Nhà nước quan tâm ban hành nhiều luật pháp chính sách như Luật bình đẳng giới, Luật Thanh niên, Nghị quyết 11/NQ-BCT của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã xác định mục tiêu là: Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế; nâng cao trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích cộng đồng và xã hội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN