TAILIEUCHUNG - Bài 6: Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp

Nội dung: Pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Pháp luật về phá sản. Mục tiêu: Giúp học viên hiểu được : Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản; Bản chất và vai trò của pháp luật phá sản trong hoạt động kinh doanh; Trình tự tiến hành giải thể và phá sản doanh nghiệp. | T PICA HUM iwụt ự r M ự m gụộí Tf Bài 6 Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp Bài 6 PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP Mục tiêu Nội dung Pháp luật về giải thể doanh nghiệp Pháp luật về phá sản Hướng dẫn học Giúp học viên hiểu được Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản Bản chất và vai trò của pháp luật phá sản trong hoạt động kinh doanh Trình tự tiến hành giải thể và phá sản doanh nghiệp. Để học tốt bài này học viên cần thực hiện các công việc sau Đọc kỹ Bài 6 Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp. Tích cực thảo luận với giáo viên và học viên qua mạng Internet. Đọc Luật Phá sản 2004 và Luật Doanh nghiệp 2005. Thời lượng 8 tiết 141 TOPICA HIIM ĨBụC ự r M Ự m gụộí Tf Bài 6 Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Tình huống Công ty BTN bán hàng cho công ty XYZ. Mặc dù đã nhiều lần gửi công văn đề nghị XYZ thanh toán tiền hàng nhưng công ty này vẫn khất lần không thanh toán. Ba _ thành viên Bắc Trung Nam đã cùng nhau họp và thảo A luận các phương án đòi nợ. Bắc cho rằng cố gắng thuyết phục XYZ thêm một thời X w gian nếu không được thì có thể dùng sức mạnh bạo lực để đòi nợ. Bắc có thể thuê được một số đối tượng giang hồ chuyên đòi nợ thuê để bắt nợ hoặc siết nợ công ty XYZ. Nam đề xuất nhờ đến sự can thiệp của công an phường nơi công ty XYZ có trụ sở chính. Ý kiến của Trung cho rằng đưa công ty XYZ ra tòa để tòa án tuyên bố phá sản công ty này. Các thành viên nhất trí với phương án khởi kiện XYZ ra tòa. Tuy nhiên theo ý kiến của Bắc và Nam thì chỉ có thể yêu cầu tòa án xét xử liên quan đến việc đòi nợ mà không thể yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản công ty này như đề xuất của Trung bởi họ biết chắc rằng công ty XYZ không gặp khó khăn về tài chính. Việc không trả nợ chỉ nhằm mục đích chiếm dụng vốn của BTN mà thôi. Câu hỏi gợi mở Anh chị đồng ý với ý kiến của Trung hay ý kiến của Bắc và Nam 142 TOPICA HIIM ĨBụC ự r M Ự m gụộí Tf Bài 6 Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp . . Pháp luật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN