TAILIEUCHUNG - Chủ đề - Hiện tuợng tự nhiên - Khối mầm

Tham khảo tài liệu 'chủ đề - hiện tuợng tự nhiên - khối mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Kế hoạch Giảng dạy Khối Mầm Tháng 12 Chủ đề Môi trường - Nước -Không khí -Ánh sáng. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com tiêu 1. Phát triển nhận thức Trẻ có kiến thức sơ đẳng thiết thực về môi trường tự nhiên. Phát triển tính tò mò ham hiểu biết. Phát triển óc quan sát khả năng phán đoán nhận xét về các hiện tượng xung quanh. 2. Phát triển thể chất Phát triển một số vận động cơ bản Nhảy chuyền bóng. Phát triển sự phối hợp vận động - giác quan Trẻ có cảm giác sảng khoái dễ chịu khi tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. 3. Phát triển ngôn ngữ Biết sử dụng các hiện tượng thiên nhiên đặc điểm của mùa cảnh quan thiên nhiên. Biết nói những điều trẻ quan sát thấy nhận xét trao đổi thảo luận với người lớn và các bạn Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN