TAILIEUCHUNG - Giáo trình đất trồng trọt phần 2

Chương 2 CHẤT VÔ CƠ, HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT . THÀNH PHẦN HOÁ HỌC ĐẤT. Đến nay, người ta đã tìm thấy trong đất trên 45 nguyên tố hoá học nằm trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ và vô cơ - hữu cơ | Chương 2 CHẤT VÔ CƠ HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT . THÀNH PHẦN HOÁ HỌC ĐẤT Đến nay người ta đã tìm thấy trong đất trên 45 nguyên tố hoá học nằm trong các hợp chất vô cơ hữu cơ và vô cơ - hữu cơ. Vỏ trái đất cũng như trong đất có 4 nguyên tố chiếm tỷ lệ lớn nhất là O Si Fe Al. Hai nguyên tố là N và C ở trong đất và vỏ trái đất chênh lệch nhau khá nhiều Bảng . Bảng Hàm lượng một số nguyên tố hoá học trong đất và vỏ trái đất Ngĩịyẻn tô VÕ trái đát Đàt Nguyên tó VÒ trãi đãt Đàt 0 47 2 -10 0 Mg 2 10 0 03 Si 330 c 010 2 00 AI E a 7 13 s 009 Ũ ŨẼ -e 3 80 F 0 08 Ũ ŨẼ Ca 3 a 1 37 Cl 0 04 0 01 Na 0 63 Mn 0 09 0 03 K 2 00 1 36 N 0 0 0 01 Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của thực vật thượng đẳng ngoài C H và O có nguồn gốc từ không khí và nước sổ còn lại bao gồm các nguyên tố đa lượng như N P K Ca Mg S . . . và các nguyên tố vi lượng như Fe Mn B Zn Mo. Những nguyên tố này đều do đất cung cấp cho nên gọi là các chất dinh dưỡng trong đất Ngoài ra trong đất còn chứa các chất phóng xạ và các chất độc có nguồn gốc từ các chất vô cơ. . THÀNH PHẦN VÔ CƠ VÀ CHẤT ĐỘC . Các nguyên tố trung và đa lượng chính trong đất Các nguyên tốđa lượng là các nguyên tố có hàm lượng trong đất lớn 0 001 . Bao gồm các nguyên tố như Si Al Ca Mg P S . Tuy nhiên không phải tất cả các nguyên tốđa lượng trong đất là nguyên tố dinh dưỡng đa lượng của cây. Sau đây là mô tả một số nguyên tốđa lượng quan trọng trong đất. Silic Si Nguyên tố Si chiếm thứ hai về tỷ lệ sau oxy Si đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành các hợp chất vô cơ của vỏ trái đất. Dạng Si phổ biến nhất trong đất là SiO2 Những khoáng vật nhóm Silicat và Alumin Silicat có công thức chung là như axit octosilisic H4SiO4 và axit metasilisic H2SiO3 nHiO - SiửinHiO ọpMo Opan mất hết nước sẽ dần dần kết tinh thành SiO2 tích luỹ lại trong đất đó là thạch anh thứ sinh . Tỷ lệ SiO2 trong đất khoảng 50-70 . Ở vùng khí hậu nóng ẩm tốc độ phân giải chất hữu cơ và khoáng vật rất nhanh nên sự rửa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN