TAILIEUCHUNG - Giáo trình đất trồng trọt phần 3

Chương 3 KEO ĐẤT, KHẢ NĂNG HẤP PHỤ VÀ DUNG DỊCH ĐẤT. . KEO ĐẤT . Khái niệm Keo đất là thành phần của thể rắn trong đất. Theo hệ thống phân loại của quốc tế keo đất có kích thước rất nhỏ từ 1 - 200 µm ( 10 - 2 x 10 mm | Chương 3 KEO ĐẤT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ VÀ DUNG DỊCH ĐẤT . KEO ĐẤT . Khái niệm Keo đất là thành phần của thể rắn trong đất. Theo hệ thống phân loại của quốc tế keo đất có kích thước rất nhỏ từ 1 - 200 Lim 10 - 2 x 10 mm . Việc quy định kích thước của keo tuỳ thuộc vào mỗi nước. Ví dụ Nga quy định hạt có kích thước 1 - 100 Lim là hạt keo Mỹ 1 - 500 Lim ThuỷĐiển 2 gm. Hàm lượng keo đất rất khác nhau đối với mỗi loại đất có thể 1 - 40 trọng lượng của đất. Do kích thước hạt nhỏ bé nên keo đất có thể chui qua giấy lọc phổ thông keo đất thường nằm trong dung dịch và có thể quan sát được qua kính hiển vi điện tử. Keo đất không hoà tan trong nước mà ở dạng huyền phù. Keo đất là trung tâm của tất cả các quá trình hoá học hoá lý và sinh hoá của đất. Keo đất đóng vai trò quan trọng trong việc dự trữ điều chỉnh các chất dinh dưỡng tạo ra kết cấu cải thiện tính chất nước nhiệt của đất. Trong đất có keo vô cơ hữu cơ và keo kết hợp hữu cơ - vô cơ. Keo vô cơ được hình thành do quá trình phong hoá đá hoặc do ngưng tụ các phân tử trong dung dịch. Keo hữu cơ được tạo thành do quá trình biến hoá xác hữu cơ trong đất. Keo vô cơ kết hợp với keo hữu cơ tạo keo hữu cơ - vô cơ. . Cấu tạo của keo đất Keo đất có cấu tạo phức tạp bao gồm nhân keo phần trung tâm của hạt keo quyết định thế hiệu điện của keo các lớp ion hấp phụ bao xung quanh nhân keo. Để dễ minh hoạ cấu tạo của keo đất có thể được mô tả như sau - Nhân keo Nhân keo được cấu tạo bởi các phần tử không phân li. đó là tập hợp các phân tử vô cơ hữu cơ hoặc vô cơ - hữu cơ tạo thành thể kết tinh hay vô định hình. Thông thường nhân keo vô cơ có hạt nhân là axit silic nhân silicat oxít Fe Al. keo hữu cơ có nhân là axit humic axit fulvic protit hoặc xenluloza. Lớp điện kép bao bọc quanh nhân keo bao gồm 2 lớp ion mang điện trái dấu. Tầng nằm sát nhân gọi là tầng tôn tạo điện thế tầng ion quyết định thế hiệu . Lớp ion ngoài mang điện trái dấu với tầng iôn tạo điện thế gọi là lớp điện bù. Đa số ion của lớp điện bù nằm sát tầng ion .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN