TAILIEUCHUNG - Thẩm định thời gian công tác để hưởng cổ phần ưu đãi

Tham khảo tài liệu 'thẩm định thời gian công tác để hưởng cổ phần ưu đãi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định thời gian công tác để hưởng cổ phần ưu đãi. Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký 2. Bước 2 định mức lao động tại văn thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ - Nếu đầy đủ hợp lệ Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký. - Nếu chưa đầy đủ không hợp lệ Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung điện thoại hoặc công văn . Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh 4. Bước 4 nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác của người lao động để hưởng cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp 2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công bố giá trị doanh nghiệp. Danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh 3. nghiệp. 4. Hồ sơ của người lao động. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp mẫu số 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN