TAILIEUCHUNG - Phiến Huyết Nhỏ Thấp (Thrombocytopenia)

Bệnh nhân caucasian, đàn bà, 79 tuổi khoẻ mạnh trước đây, chỉ uống thuốc giảm cholesterol. Bà ta là bnhân cuả bạn trong 6 năm qua. Chồng bà ta nay đã 80 tuổi, cách đây 15 năm, tìm ra ung thư ruột già, surgeon gửi sang sau khi cắt bỏ ung thư, bạn cho adjuvant chemotherapy 15 năm nay, không thấy ung thư trở lại . Cách đây 6 năm, Ông xin bạn nhận làm BS điều trị cho vợ cuả ông ta, vì BS điều trị của bà ấy vừa mất. Nể là vợ của bnhân, cho nên. | Phiến Huyết Nhỏ Thấp Thrombocytopenia Bệnh nhân Caucasian đàn bà 79 tuổi khoẻ mạnh trước đây chỉ uống thuốc giảm cholesterol. Bà ta là bnhân cuả bạn trong 6 năm qua. Chồng bà ta nay đã 80 tuổi cách đây 15 năm tìm ra ung thư ruột già surgeon gửi sang sau khi cắt bỏ ung thư bạn cho adjuvant chemotherapy 15 năm nay không thấy ung thư trở lại . Cách đây 6 năm Ông xin bạn nhận làm BS điều trị cho vợ cuả ông ta vì BS điều trị của bà ấy vừa mất. Nể là vợ của bnhân cho nên nhận làm y sĩ điều trị. Bà này không có ung thư hoặc bệnh máu chỉ có tăng áp mạch. Cách đây hai tháng một buổi chiều thứ sáu bnhân đòi đến khẩn cấp nói - tôi thấy bồn chồn - don t feel well - chẳng biết bệnh tật gì đây - don t know what s wrong . - Chờ thứ hai được không - không tôi muốn đến bây giờ . Đành phải khám không thấy gì lạ cho chỉ thị đi đếm máu . Lúc đó là 3 giờ chiều thứ sáu. Khoảng 5 giờ chiều thứ sáu cùng ngày Emergency gọi Bnhân cuả ông vừa do ambulance đem đến áp huyết đột nhiên xuống thấp. Làm CAT scan bụng thấy máu bắt đầu rỉ ra ở Abdominal Aortic Aneurym. Hct bao nhiêu 35 Platelet bao nhiêu 350 nghìn mm3 normal . Giải phẫu khẩn cấp bnhân vào ICU sau đó nói chuyện sống. Chuyển sang Rehabilitation và do BS ở Rehab theo dõi. Ở Rehab được 6 tuần. Đột nhiên BS nội thương ở Rehab gọi chiều qua tính cho bnhân về nhà weekend này nhưng thấy platelet tiếp tục giảm xuống còn có 40 nghìn mm3 lại có nước trong màng phổi bnhân khó thở làm CTA CT angiogram rồi không thấy pulmonary emboli Hct còn có 28 xin hỏi ý kiến BS vì tôi không biết làm sao giải thích được các con số nói trên và bệnh trạng . Bạn đề nghị chuyển Bnhân sang nhà thương của bạn. Bnhân chuyển sang chiều qua. Bạn nghĩ đây là bệnh gì và chữa trị như thế nào Note Chữa bệnh không khác gỡ cuộn chỉ rôi .Đi tìm cái môi của nó thì gỡ sẽ ra . Gỡ không khó tìm ra môi mới khó. Xưa Ông Ford lập hãng ráp xe ở Michigan gọi ông thợ điện chính master electrician nhờ bắt điện cho toàn xưởng. Ông thợ điện chỉ cho các thợ con đặt cái hộp điện chính ở .