TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ thải tại bãi rác Mỹ Lộc - phanquangthoai@yahoo.com

Lấy mẫu là thu thập một thể tích mẫu thích hợp, sau đó xử lý, vận chuyển đến nơi phân tích, đảm bảo chất lượng mẫu không thay đổi. việc lấy mẫu và bảo quản mẫu phải thận trọng, tuân thủ theo đúng quy định kỹ thuật sao cho mẫu nước vẫn giữ nguyên những tính chất cơ bản, nếu có thay đổi sẽ không đáng kể. | Đê tài Tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Mỹ Lộc phanquangthoai@yahoo - upload Quy Trình Ô Chôn Lấp Mặt bằng chôn lấp Đốt khí Đào hố lắp đặt các lớp lót đáy chống thấm Lắp đặt hệ thống thu nước rò rỉ Đổ rác Phủ lớp đất hằng ngày Lớp rác đầy Lớp che phủ trên cùng Lắp đặt hệ thống thu khí Giám sát môi trường phanquá ngthoai@yahoo - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
803    10    0    23-01-2021