TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật sinh tồn của các công ty tư vấn luật

Vài nét về tác giả: Richard Brzakala là một nhà quản lý hoạt động tư vấn luật pháp tại Phòng luật của Viện tài chính ở Toronto, Canada. Tại đây, Richard có trách nhiệm quản lý hoạt động tư vấn của nhiều luật sư nổi tiếng cũng như chịu trách nhiệm báo cáo tài chính về những thông tin chi phí tư vấn pháp luật, sự tuân thủ của các công ty luật. Với bài viết này, bằng kinh nghiệm thực tế của mình, Richard muốn chia sẻ những đánh giá và phân tích của mình về hoạt động. | Nghệ thuật sinh tồn của các công ty tư vấn luật Tổng hợp theo bài viết của Richard Brzakala trên tạp chí điện tử Business Power Law Vài nét về tác giả Richard Brzakala là một nhà quản lý hoạt động tư vấn luật pháp tại Phòng luật của Viện tài chính ở Toronto Canada. Tại đây Richard có trách nhiệm quản lý hoạt động tư vấn của nhiều luật sư nổi tiếng cũng như chịu trách nhiệm báo cáo tài chính về những thông tin chi phí tư vấn pháp luật sự tuân thủ của các công ty luật. Với bài viết này bằng kinh nghiệm thực tế của mình Richard muốn chia sẻ những đánh giá và phân tích của mình về hoạt động của các công ty luật trong một thị trường pháp lý đầy tính cạnh tranh như hiện nay. Gần đây Richard đã làm việc và đưa ra nhiều lời khuyên về việc triển khai và cung cấp các công nghệ hiện đại như thanh toán trực tuyến mạng nội bộ mã hoá những thông tin liên quan đến dịch vụ pháp luật tại công ty của mình. Theo bwportal Đã qua rồi cái thời mà nhiều công ty xem luật sư như bác sĩ của mình bằng việc chỉ khi bị pháp luật sờ gáy và không còn cách giải quyết nào khác thì mới sử dụng hạ sách thuê các công ty luật. Ngày nay bắt nguồn từ nhiều lợi ích siêu hưởng nhưng rất thực tế thói quen thường xuyên sử dụng các công ty luật trong các hoạt động kinh doanh đã trở nên phổ biến. Thị trường tư vấn pháp luật do vậy cũng trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Các cuộc sáp nhập mua bán đã bắt đầu tái xuất hiện với nhiều công ty luật lớn hơn ra đời. Giờ đây các công ty luật cho dù lớn hay nhỏ đều đưa ra những quy định tài chính chặt chẽ hơn cũng như các kế hoạch kinh doanh mới để làm vừa lòng các cổ đông quan chức hay nhà quản lý chuyên ngành. Với một môi trường đầy những luật lệ và nghiêm ngặt về tài chính như vậy các công ty luật đã phải tiến hành nhiều bước đi khác nhau về chuyên môn giá cả trong các hoạt động kinh doanh của mình với hy vọng sẽ thu hút được ngày một nhiều hơn số lượng khách hàng. Do đó chính sự năng động và nhạy bén trong việc thu hút khách hàng của các công ty luật sẽ là những .