TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tại sao doanh nghiệp phải cần nhà tư vấn? Ai cũng biết luật và ai cũng có thể biết làm thế nào để không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi có sự việc chồng chéo, khi có người cố tình gài bẫy, hoặc khi có những sự việc là hậu quả bắt nguồn từ một chuỗi các hậu quả của những sự việc khác thì tốt nhất chúng ta nên tìm nghe ý kiến của các nhà tư vấn. Lý do: chúng ta không có đủ thời gian để nhìn ra hết những ngóc ngách của vấn đề. | CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 1. Tại sao doanh nghiệp phải cần nhà tư vấn Ai cũng biết luật và ai cũng có thể biết làm thế nào để không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên khi có sự việc chồng chéo khi có người cố tình gài bẫy hoặc khi có những sự việc là hậu quả bắt nguồn từ một chuỗi các hậu quả của những sự việc khác thì tốt nhất chúng ta nên tìm nghe ý kiến của các nhà tư vấn. Lý do chúng ta không có đủ thời gian để nhìn ra hết những ngóc ngách của vấn đề như là một nhà tư vấn chuyên nghiệp. 2. Trách nhiệm của nhà tư vấn Nhà tư vấn đáng tin cậy thể hiện ở chỗ họ dám chịu trách nhiệm về những gì mình tư vấn nhất là khi tư vấn sai làm thiệt hại đến quyền lợi của thân chủ. Đối với chúng tôi mỗi nội dung tư vấn là một cam kết với khách hàng về sự chính xác và tận tâm mà không có bất cứ lý do gì có thể làm chúng tôi thay đổi. Bảo vệ được quyền lợi chánh đáng của khách hàng cũng là bảo vệ được quyền lợi và uy tín của chính chúng tôi. 3. Nhà tư vấn là ai Nhà tư vấn chuyên nghiệp là người từng kinh qua thực tế các công việc của người mà mình tư vấn cũng giống như muốn làm huấn luyện viên bóng đá thì ít ra cũng đã có thời gian dài làm cầu thủ giỏi. Công việc tư vấn đòi hỏi nhà tư vấn phải có khả năng tập hợp được đầy đủ các thông tin số liệu trong lãnh vực mình phụ trách phải hệ thống lại các thông tin này nắm bắt được các ý nghĩa đích thực của nó nghĩa là phải có kinh nghiệm và phải biết cách xử lý chính xác những thông tin đó. Ngoài ra nhà tư vấn phải là người trung thực không thể bị mua chuộc không tiết lộ bí mật của thân chủ không vì lợi ích cá nhân mà làm thiệt hại đến quyền lợi của thân chủ. Nếu thiếu một trong các yếu tố trên thì không thể coi là nhà tư vấn đích thực và cũng không đủ tư cách để làm nhà tư vấn. 4. Có thể nhờ tư vấn những vấn đề gì Đối với doanh nghiệp mọi hoạt động đều có thể cần được tư vấn. Việc cần tư vấn không có nghĩa là lãnh đạo doanh nghiệp không biết rõ công việc của mình làm mà chỉ là để kiểm tra lại phương án của mình một cách .