TAILIEUCHUNG - Cẩm nang về bảo hiểm nhân thọ - NXB Tài chính

EBook "Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ" dành cho khách hàng nhằm giúp họ hiểu hơn về pháp luật liên quan đến BHNT, giới thiệu về BHNT, những chỉ dẫn cơ bản với khách hàng tham gia bảo hiểm và cuối cùng là giới thiệu sơ lược về thị trường BHNT của các công ty BHNT. Tham khảo để biết nội dung chi tiết của cuốn cẩm nang này nhé. | CẨM NANG BẢO HIỀM NHÂN THỌ Dành cho khách hàng Bản quyền hợp pháp Cẩm nang Bảo hiểm thuộc về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nghiêm cấp sao chép in ấn dưới mọi hình thức. HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM Địa chỉ Điện thoại Đường dây nóng Tầng 8 141 Lê Duẩn Hà Nội 04 9425 402 04 9428 461 CẨM NANG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Dành cho khách hàng NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH HÀ NỘi - NĂM 2007 Bản quyền hợp pháp Cẩm nang Bảo hiểm thuộc về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nghiêm cấp sao chép in ấn dưới mọi hình thức. LỜI NÓIĐẦU Dự án Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt Nam TTĐTBHVN của Bộ Tài chính có một phần nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam HHBHVN trong đó có tuyên truyền bảo hiểm tới công chúng. HHBHVN chọn hình thức tuyên truyền là xây dựng 02 cuốn Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ dành cho khách hàng và đã được Ban Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án chấp thuận. Cuốn CẨM NANG BẢO HIỂM NHÂN THỌ dành cho khách hàng do Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng Thư ký HHBHVN và Tiến sỹ Phí Trọng Thảo - Giám đốc Trung tâm đào tạo Bảo Việt làm đồng chủ biên. Tập thể tác giả bao gồm các chuyên gia bảo hiểm của HHBHVN và tập thể giảng viên Trung tâm Đào tạo Bảo Việt biên soạn. Cẩm nang bao gồm các câu hỏi và câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ giới thiệu một số loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH nhân thọ. Sau khi biên soạn xong dự thảo Cẩm nang được gửi đi lấy ý kiến góp ý các DNBH tổ chức Hội nghị tư vấn xin ý kiến góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tập thể tác giả đã chỉnh lý bổ sung cho Dự thảo Cẩm nang trên. Ngày 06 8 2007Dự án TTĐTBHVN tổ chức nghiệm thu 02 cuốn Cẩm nang và kết quả đánh giá Cẩm nang đạt loại xuất sắc. Dự kiến Cẩm nang trên sẽ được in 500 cuốn năm trăm để tặng biếu cho các tổ chức cơ quan chính quyền nhằm tuyên truyền cho ngành bảo hiểm tới khách hàng. Đồng thời