TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 12

Câu 1. Cho phương trình : ( x + 2m). | Sở GD - ĐT Vĩnh Phúc Trường THPT Bình Sơn ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn : Toán Thời gian: 180 phút Câu 1. Cho phương trình : a. Giải phương trình với b. Giải và biện luận phương trình Câu 2. Giải hệ phương trình: Câu 3. Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh a tâm O. Trên hai tia Bm, Dn cùng vuông góc với mặt phẳng (P) tại B và D, và cùng ở một phía với (P). Lấy hai điểm M, N sao cho: BM = x , DN = y, (x > 0, y > 0). 1. Tính thể tích của tứ diện ACMN theo a,x,y. 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của thể tích đó khi nhị diện [M,AC,N] là một nhị diện vuông. Câu 4. CHo tứ giác lồi ABCD. CMR: Câu 5. Giải phương trình: 1. 2.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN