TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 11 (số 2)

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CỦA SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TRONG KỲ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 11. THỜI GIAN LÀM BÀI LÀ 150 PHÚT. . | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian: 150 phút Câu 1. a.(1đ) Tính : b.(1,5đ) Cho với . Tính: Câu 2. a.(1,5đ) Tìm GTLL,GTNN của hàm số: b.(1đ) Cho . CMR: Câu 3. (2đ) Giải phương trình: a. b. Câu 4.(3đ) Cho A(2;3) và hai đường thẳng : và : a. Viết phương trình đường tròn đi qua A và tiếp xúc với hai đường thẳng trên. toạ độ B,C sao cho : , lần lượt là trung tuyến hạ từ đỉnh B,C của tam giác ABC. Giám thị coi thị không giải thích gì thêm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG