TAILIEUCHUNG - Làm gì để giảm thiểu lượng nước trong chế biến thủy sản

Với xu thế hiện nay, giải pháp giảm thiểu sử dụng nước và giảm ô nhiễm nước thải tại nguồn được xem là hiệu quả nhất nhằm giảm chi phí sử dụng nước và giảm được chi phí xử lý nước thải “cuối đường ống” vốn rất tốn kém. | Làm gì để giảm thiểu lượng nước trong chế biến thủy sản Nguồn Với xu thế hiện nay giải pháp giảm thiểu sử dụng nước và giảm ô nhiễm nước thải tại nguồn được xem là hiệu quả nhất nhằm giảm chi phí sử dụng nước và giảm được chi phí xử lý nước thải cuối đường ống vốn rất tốn kém. Bình Định là tỉnh có ngành chế biến thủy sản phát triển mạnh nên việc giảm thiểu tiêu thụ nước và lượng nước thải phát sinh trong quá trình chế biến cần được quan tâm nhiều hơn. Giải pháp giảm thiểu tại nguồn có thể tiết kiệm hơn 50 tổng chi phí sử dụng nước và xử lý nước thải. Nước sạch và nước thải trong chế biến thủy sản Việc sử dụng nhiều nước không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà cũng là một vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp DN nằm ở các địa bàn có khó khăn về cấp nước. Theo một số tính toán giải pháp giảm thiểu tại nguồn có thể tiết kiệm hơn 50 nhiều trường hợp còn lớn hơn tổng chi phí sử dụng nước và xử lý nước thải. Sử dụng nước sạch là khâu quan trọng trong quá trình chế biến. Hoạt động của các thiết bị chế biến phụ thuộc vào các vòi phun nước để làm trơn dao máng rác thải để di chuyển các mảnh vụn và giúp làm sạch liên tục. Nước sạch cũng quan trọng cho nhiều công đoạn chế biến tiếp theo như muối và nấu chín các loại giáp xác. Nước thường được dùng với một lượng lớn để rã đông trước khi chế biến. Qua đánh giá cho thấy phần lớn ô nhiễm thực tế không đáng xảy ra. Nguyên nhân là do không tách chất thải rắn từ hoạt động chế biến và thường cố ý đổ trực tiếp vào cống do chất thải rơi vãi trên sàn và sau đó trong khi làm vệ sinh thường cố ý xối rửa đổ vào cống do ngâm thủy sản và chất thải trong nước hoặc dưới vòi nước chảy và do việc sử dụng phương pháp chế biến ướt trong khi có những giải pháp chọn lựa cho phép chế biến khô . Giảm thiểu lượng nước sử dụng Mặc dù việc sử dụng nước sạch là rất cần thiết nhưng theo đánh giá cho thấy một lượng lớn nước đã bị lãng phí do để vòi chảy và mở van khi không dùng. Việc sử dụng nước không hiệu quả còn do để lưu lượng nước ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN