TAILIEUCHUNG - Dollar Bill Origami

Origami là một môn nghệ thuật xếp giấy cổ của Nhật Bản, mục đích là tạo lại một vật nào đó chỉ bằng cách sử dụng một tờ giấy vuông hoặc chữ nhật và gấp lại, không sử dụng keo, hồ dán hoặc cắt nhiều tờ giấy ghép lại. Môn nghệ thuật này đã được rất nhiều nơi hưởng ứng, dưới đây là một số mẫu vật được xếp từ những tờ tiền Dollar của Mỹ – được gọi là Dollar Bill Origami – tức dùng tiền thay cho giấy thường | Dollar Bill Origar Other books by John Montroll Origami Sculptures Prehistoric Origami Dinosaurs and Other Creatures Origami Sea Life by John Montroll and Robert J. Lan African Animals in Origami Origami Inside-Out North American Animals in Origami Mythological Creatures and the Chinese Zodiac in Origami Teach Yourself Origami Bringing Origami to Life Dollar Bill Animals in Origami Bugs and Birds in Origami A Plethora of Polyhedra in Origami Animal Origami for the Enthusiast Origami for the Enthusiast Easy Origami Birds in Origami Favorite Animals in .