TAILIEUCHUNG - Một số kinh nghiệm chăm sóc nhãn cho năng suất cao

Cây nhãn có tên khoa học là Euphoria Longana là loại cây dễ trồng thích ứng rộng. Một số giống nhãn quý có giá trị kinh tế rất cao, quả nhãn dùng ăn tươi, sấy khô hoặc chế biến thành những vị thuốc quý trong đông y và những món ăn có tính chất đặc sản như chè long nhãn. Hoa nhãn là nguồn cung cấp cho ong lấy mật có chất lượng cao. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc để cho năng suất cao và khắc phục hiện tượng quả cách năm đối với các giống. | Một số kỹ thuật chăm sóc nhãn cho năng suất cao Cây nhãn có tên khoa học là Euphoria Longana là loại cây dễ trồng thích ứng rộng. Một số giống nhãn quý có giá trị kinh tế rất cao quả nhãn dùng ăn tươi sấy khô hoặc chế biến thành những vị thuốc quý trong đông y và những món ăn có tính chất đặc sản như chè long nhãn. Hoa nhãn là nguồn cung cấp cho ong lấy mật có chất lượng cao. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc để cho năng suất cao và khắc phục hiện tượng quả cách năm đối với các giống nhãn ở miền Bắc. Hàng năm cây nhãn phải huy động một lượng dinh dưỡng khá lớn tập trung cho ra hoa và nuôi quả nếu không được bổ sung phân bón thường xuyên cây dễ bị kiệt sức năm sau sẽ cho quả kém hoặc không ra quả. Vì vậy việc bổ sung dinh dưỡng hàng năm cho cây nhãn là rất cần thiết. Việc chăm bón cho cây cần dựa vào các cơ sở sau - Tuổi cây và mức độ sinh trưởng của cây. - Nhu cầu phân bón trong từng giai đoạn sinh trưởng. - Mục đích sử dụng phân bón. Cây nhãn một năm ra nhiều đợt lộc nhưng cây ra hoa cho quả chủ yếu trên cành ra lộc vào mùa thu năm trước 80 . Số cành xuân vừa ra lộc vừa ra hoa ngay rất ít 20 nếu nhãn ra nhiều lộc đông thì năm sau cây thường không ra hoa. Chính vì vậy cần tác động kỹ thuật để cây ra nhiều lộc thu mới có cơ hội cho năng suất cao và hạn chế việc ra quả cách năm. Cần định ra các chế độ chăm bón khác nhau đối với từng mức độ sinh trưởng của cây và tuỳ tuổi cây. 1. Đối với các cây đã ra hoa quả bình thường a Bón thúc lần 1 sau khi thu quả Lưu ý Khi thu hoạch không nên hái cành quá sâu sau khi thu cần đốn tỉa những cành quá già cỗi cành nhỏ mọc phía trong tán. Tiến hành bón bổ sung dinh dưỡng sau khi thu hoạch quả 15 ngày. Đây là đợt bón chủ lực trong năm nhằm cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây ra lộc thu. Lượng bón gồm 30 - 40 kg phân chuồng 2 - 3 kg phân lân 0 5 - 0 7 kg urê 0 5 kg kali. Tuỳ tuổi cây dưới 5 năm rút lượng phân xuống 1 2. Với cây trên 10 năm cần tăng lên 1 5 lần. Cách bón Đào rãnh hoặc cuốc hốc xung quanh tán cây sâu 30 cm rộng 50 cm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN