TAILIEUCHUNG - Phiếu điều tra

PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo | PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo Stt Nội dung đánh giá Nhận xét khác của nhân viên Mức độ đánh giá Kém Yếu T bình Khá Tốt 1 Anh chị đánh giá chung về chất lượng của khoá đào tạo 2 Anh chị có nhận thấy chương trình có xứng đáng với các chi phí về tiền bạc và thời gian không 3 Anh chị đánh giá gì về các vấn đề sau đây của chương trình đào tạo. Ý nghĩa thực tiễn Thông tin mới Chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng 3 Giúp ích cho cá nhân Phù hợp với công việc đang làm Mức độ hiệu quả việc sử dụng thời gian Tính hấp dẫn cuốn hút Rõ ràng dễ hiểu 4 Nhận xét chung về những gì anh chị đã học thêm ở khoá học 5 Mức độ được chia xẻ thông tin kiến thức với học viên khác 6 Cơ hội để tham khảo ý kiến nói chuyện với cán bộ giảng dạy Xin vui lòng cho biết những gì an 1 chị muốn học thêm ở khoá học Người thực hiện . Ngày Ký tên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN