TAILIEUCHUNG - Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Thuế Sở Tài Chính. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy lần Quyết định số 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Sổ danh bạ thuyền viên Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Sổ danh bạ thuyền viên tại 1. Bước 1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS 110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và 2- Bước 2 . .Ã. hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức cá nhân. Tên bước Mô tả bước Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và tiến hành cấp Sổ 3. Bước 3 danh bạ Tổ chức cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác 4. Bước 5 bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trong thời gian quy định tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp 5. Bước 6 . . . nhận và trả kết quả nhận Sổ danh bạ thuyền viên Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai đăng ký thuyền viên theo mẫu. - Bản sao Sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá quy định phải có Sổ thuyền viên tàu cá hoặc chứng chỉ chuyên môm nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN