TAILIEUCHUNG - Những phím tắt Windows & Windows Explorer

Việc làm chủ bàn phím không chỉ tăng tốc độ chuyển hướng của bạn mà nó cũng có thể giúp đỡ bạn mỗi khi mỏi cổ tay. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một số phím tắt Windows ít được biết đến để giúp bạn trở thành một ninja bàn phím. - Các phím tắt Windows + Phím Win+ 1, 2, 3, 4 giúp bạn | Những phím tắt Windows Windows Explorer Việc làm chủ bàn phím không chỉ tăng tốc độ chuyển hướng của bạn mà nó cũng có thể giúp đỡ bạn mỗi khi mỏi cổ tay. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một số phím tắt Windows ít được biết đến để giúp bạn trở thành một ninja bàn phím. - Các phím tắt Windows Phím Win 1 2 3 4 giúp bạn khởi động nhanh chương trình ở thanh tác vụ mà bạn sử dụng nhiều nhất đồng thời chuyển đổi qua lại các cửa sổ khác bạn còn có thể thực hiện chức năng này trên windows vista. Phím Win Alt 1 2 3 sẽ giúp bạn mở nhanh danh sách cho từng chương trình ở thanh tác vụ. Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để tùy chọn mục nào bạn muốn mở. Phím Win T sẽ xoay các chương trình trên thanh tác vụ các cửa sổ chương trình sẽ hiển thị lơ lửng trên màn hình lúc này bạn có thể dùng chuột để chọn hoặc ấn phím Enter để chọn chương trình nào muốn mở. Phím Win Home giúp bạn gộp các biểu tượng chương trình mà không có cửa sổ hiển thị nội dung. Phím Win B đưa các biểu tượng về khay hệ thống rất tiện lợi khi bạn đang không dùng chuột. Phím Win Up Down tối đa hóa và khôi phục lại cửa sổ hiện tại. Alt Esc giống như Alt Tab nhưng thiết bị chuyển cửa sổ theo thứ tự đã được mở trong trường hợp không có cửa sổ khác che lại. Phím Win Pause Break sẽ mở hệ thống cửa sổ thuộc tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN