TAILIEUCHUNG - Giáo trình Nhiệt học - PGS.TS. Nguyễn Huy Sinh

Giáo trình Nhiệt học gồm 8 chương, trình bày các nội dung về nhiệt độ, nhiệt lượng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, các hiện tượng truyền động học trong chất khí, nguyên lý thứ II nhiệt động lực học Entropy, khí thực và hơi, chất lỏng và sự chuyển pha. | PGS. TS. NGUYỄN HUY SINH GIÁO TRÌNH NHIỆT HỌC PGS. TS. NGUYỄN HUY SINH Giáo TRÌNH NHIỆT HỌC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ừí nói đau - Cuốn Giáo trình nhiệt học được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân Vật ỉỷ của khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội. Trong quá trình giảng dạy nhiêu năm tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay tác giả đã cổ gắng tham khảo và tập hợp tư liệu kết hợp với kinh nghiêm giảng dạy của mình để biên soạn giáo trình nhằm mục đích làm cho giáo trình có tính lôgỉc cao phương pháp trình bày dễ hiểu và cập nhật thông tin. Giáo trình này chủ yếu dùng cho sinh viển khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuy nhiên cũng có thể dùng lầm tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên các khoa khác trong trường một sô trường Đại học kỹ thuật và Cao đẳng khỉ học môn Nhiệt học. Trong quá trình biên soạn tác giả đã nhận được những góp ý quý bấu của các đồng nghiệp tại khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên về nội dung giáo trình. Tác giả xỉn chân thành cám ơn. Mặc dù đã cô gắng đến mức cao nhất song những thiếu sót lá không tránh khỏi. Tác giả xin trân trọng đón nhận và vô cùng biết ơn các thấy cô giáo các em học sình góp ý cho giáo trình để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn Hà Nôi tháng 05 năm 2006 TÁC GIẢ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN