TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế; Sở Tài Chính. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:. | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Thuế Sở Tài Chính. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không có văn bản quy định. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy lần Quyết định số 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu 1. Bước 1 cá tạm thời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Chi cục Khai thác - BVNLTS 110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn . Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và 2. Bước 2 . .Ã. hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức cá nhân. Tên bước Mô tả bước Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và trình giấy chứng 3. Bước 3 nhận lên Sở NN PTNT tỉnh Sở NN PTNT ký cấp giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ về Chi 4. Bước 4 __ cục Khai thác - BVNLTS. Tổ chức cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác 5. Bước 5 bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trong thời gian quy định tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp 6. Bước 6 nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    64    0    04-12-2021
575    40    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.