TAILIEUCHUNG - Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ thú y

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thú Y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả. | Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn dịch vụ thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Cục Thú Y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Thuế. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định -Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Quyết định số 08 2005 QĐ- 1. - thú y lần đầu BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu hành nghề kinh doanh thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện thành phố trong tỉnh hồ 1-Bước 1 .A sơ do trạm thú y các huyện thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y . 2 Bước 2 Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện về bằng cấp chuyên môn đạo đức nghề Tên bước Mô tả bước nghiệp sức khoẻ điều kiện vệ sinh cơ sở trang thiết bị dụng cụ thú y được quy định và trả lời kết quả bằng ký xác nhận vào hồ sơ . Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y Phòng thanh tra pháp chế kiểm tra lại các điều kiện nêu trên nếu đủ 3. Bước 3 thủ tục nhận không đủ thủ tục hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ và viết phiếu đề nghị phòng hành chính Chi cục cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định Cá nhân tổ chức nhận Giấy chứng chỉ hành nghề thú y và nộp 4. Bước 4 phí lệ phí theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN