TAILIEUCHUNG - Đề tài “Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay”

Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như rủi ro do môi trường,thiên nhiên,xã hôi như:bão lụt,hạn hán, động đất,bệnh dịch,tai nạnTất thảy mọi rủi ro đó đều đe doạ đến khả năng tài chính của mỗi cá nhân,những con người không may găp tai ngăn ngừa,khắc phục những. | LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta dêu biết trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như rủi ro do môi trường thiên nhiên xã hôi như bão lụt hạn hán động đất bệnh dịch tai thảy mọi rủi ro đó đều đe doạ đến khả năng tài chính của mỗi cá nhân những con người không may găp tai ngăn ngừa khắc phục những rủi ro trên người ta nghỉ đến việc tai sao không đoàn kết cộng đồng liên hợp nhiều người lại để chia sẻ mất mát với những con người kém may mắn đó Một cá thể hay một tập thể nhỏ nếu đơn phương gánh chịu những hậu quả nặng nề của một hiểm hoạ thì thiệt hại đó có thể quá lớn thạm chí có thể dẫn tới phá sản. Nhưng nếu phân tán được cho nhiều người thì rủi ro có thể bớt nặng nề ai nấy đều có thể gánh chịu dễ dàng mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân mình. Như vậy xét trên diện rộng là cả cộng đồng thì hành động này tận dụng được tối đa mọi nguồn lực xã hội và lợi ích xã hội thu được là rất lớn. ý niệm cộng đồng hoá các rủi ro phát sinh đã dẫn tới hình thành các Công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm có thể hiểu như một tổ chức tài chínhmà hoạt động chủ yếu nhằm bảo vệ tài chính cho những người tham gia hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra các rủi ro về tử vong thương tật tuổi già tài sản hay các rủi ro khác. Mặt khác ngày nay khi nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ ngày càng phát triển thì người ta còn biết đến các công ty bảo hiểm như các tổ chức phi ngân hàng mà trong đó nó thực hiện chức năng như một trung gian tài chính tức là góp phần giải quyết hiện tượng thừa thiếu vốn diễn ra thường xuyên trong nền kinh tế đảm bảo cho quá trình tuần hoàn vốn được diễn ra troi chảy và nhanh chónh. Nói tóm lại chúng ta có thể hiểu các công ty bảo hiểm là một tổ chức hoạt động chủ yếu nhằm bảo vệ tài chính cho những người tham gia bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN