TAILIEUCHUNG - Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử

Tham khảo tài liệu 'cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiếm lâm Bình Định. Bộ phận văn thư Chi cục kiếm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu 2. Bước 2 chưa đủ đề nghị bổ sung . Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình 3. Bước 3 r ký giấy phép 4. Bước 4 Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiếm lâm Tên bước Mô tả bước nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển 1. gấu gửi Chi cục Kiểm lâm hoặc Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gồm có 2. - Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu - Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thỉ còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục 4. Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm nơi gấu chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN