TAILIEUCHUNG - IC khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệu

Đây là các loại IC chuyên dùng để khuếch đại tín hiệu và âm thanh. Trong đó nó đã tích hợp sẵn các khâu khuếch đại công suất và ta chỉ việc ứng dụng nó vào các mạch cụ thể cần công suất đầu ra tương ứng. | IC khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệu Nguồn Đây là các loại IC chuyên dùng để khuếch đại tín hiệu và âm thanh. Trong đó nó đã tích hợp sẵn các khâu khuếch đại công suất và ta chỉ việc ứng dụng nó vào các mạch cụ thể cần công suất đầu ra tương ứng. Đây cũng là cái cho các pác tham khảo khi tìm chọn IC khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệu khi cần đến nó mà thực tế chúng ta chỉ bit có IC đó những mà ko bit tên của nó là thế nào để mà mua. Với IC đó có còn biết công suất max là bao nhiêu để làm cho mình một bộ khuếch đại công suất cho mình. Các con này trong nó đã tích hợp sẵn và sơ đồ nguyên lý cách mắc của IC rồi. Nên các pác tham khảo datasheet để lắp nó. Dưới đây có nhiều hãng sản suất khác nhau nhưng tôi chỉ thống kê được vài con như sau LA4108 Khuếch đại công suất âm thanh 3W LA4440 Khuếch đại âm công suất thanh 6W LA4601 Khuếch đại công suất âm thanh 25W TDA1516BQ Khuếch đại công suất âm thanh 24W 2x12W TDA1519C Khuếch đại công suất âm thanh 22W 2x11W TDA1563Q Khuếch đại công suất âm thanh 2x25W TDA2002Q Khuếch đại công suất âm thanh 8W TDA2004 Khuếch đại công suất âm thanh 20W TDA2030 Khuếch đại công suất âm thanh 10 10W TDA7294 Khuếch đại công suất âm thanh 14W STK4036 Khuếch đại công suất tín hiệu 20Wmin STK4036X Khuếch đại công suất tín hiệu 50Wmin STK4038II Khuếch đại công suất tín hiệu STK4040X Khuếch đại công suất tín hiệu 70Wmin - THD STK4040V Khuếch đại công suất tín hiệu 70Wmin - THD STK4042II Khuếch đại công suất tín hiệu 80W - THD STK4044V Khuếch đại công suất tín hiệu 100W - TDH STK4048XI Khuếch đại công suất tín hiệu 150W - THD STK4050V Khuếch đại công suất tín hiệu 200Wmin - THD L165 Khuếch đại âm thanh LM388 Khuếch đại âm thanh for radio LM1875 Khuếch đại âm thanh 20W upto .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN