TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng: Đánh giá nhu cầu chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà trong tuần đầu sau sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội

Luận văn tiến hành đánh giá nhu cầu chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà trong tuần đầu sau sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì- Thành phố Hà Nội. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYỄN THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ TRONG TUẦN ĐẦU SAU SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỀU DƯỠNG Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYỄN THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ TRONG TUẦN ĐẦU SAU SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Điều dưỡng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỀU DƯỠNG Người hướng dẫn khoa học . Trương Việt Dũng Hà Nội 2019 LỜI CÁM ƠN Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu nhà trường Phòng Điều Dưỡng Phòng sau đại học Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì. Đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cám ơn tới . TRƯƠNG VIỆT DŨNG người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em tận tình chu đáo trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi bầy tỏ lòng biết ơn đến tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã tạo điều kiện giúp đỡ tận tình cho tôi trong suốt quá trình học tập thực hành và hoàn thành luận văn. Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc tới toàn thể gia đình bạn bè đã động viên khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trận trọng nghi nhận những tình cảm và công lao này. Hà Nội ngày 20 Tháng 9 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi là Nguyễn Thị Duyên học viên lớp cao học Điều dưỡng khóa I trường Đại học Thăng Long xin cam đoan Đây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của . Trương Việt Dũng trình này không trùng với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã được công bố tại Việt Nam. số liệu và thông tin nghiên cứu là hoàn toàn chính xác trung thực và khách quan đã được xác nhận và chấp nhận của cơ sở nơi nghiên cứu cho phép lấy số liệu. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG