TAILIEUCHUNG - Chăm sóc cây mai ghép

Cây mai ghép là cây mai kiểng nên phải khâu chăm sóc cũng khá cầu kỳ. Nhiều người mua cây mai ghép về trồng do chăm sóc chưa đúng kỹ thuật nên mai hay bị chết, nhất là nhánh mai ghép là mai màu trắng. Loại mai trắng hường sống yếu hơn các giống mai màu khác do cây mỏng manh hơn, lâu lớn hơn, hút chất dinh dưỡng kém bằng các giống mai Giảo, mai Huỳnh Tỷ, mai Cam. | Chăm sóc cây mai ghép Cây mai ghép là cây mai kiểng nên phải khâu chăm sóc cũng khá cầu kỳ. Nhiều người mua cây mai ghép về trồng do chăm sóc chưa đúng kỹ thuật nên mai hay bị chết nhất là nhánh mai ghép là mai màu trắng. Loại mai trắng hường sống yếu hơn các giống mai màu khác do cây mỏng manh hơn lâu lớn hơn hút chất dinh dưỡng kém bằng các giống mai Giảo mai Huỳnh Tỷ mai Cam. Mai Trắng phải ghép lên trên cao tráng nhựa cây dẫn lên ngọn nhiều hơn các nhánh bên dưới bên trên còn có nhiều sương nắng quang hợp tốt xanh tươi hơn các nhánh bên dưới Mai Cam mai Giảo ghép ở các nhánh kế mai Huỳnh Tỷ ghép ở dưới cùng vì nhánh mai này rất mau lớn mập to hơn các loại khác Khi ghép cần chú ý cắt bỏ hết những nhánh tược nào mọc lên từ thân cây mẹ gốc ghép để tập trung nuôi nhánh ghép. Thí dụ như gốc ghép là cây mai Tứ Quý khi ghép các loại mai khác rồi hễ thấy tược mai Tứ Quý nào mọc ra là phải cắt bỏ ngay không thì nhánh mai Tứ Quý tranh hấp thụ hết chất dinh dưỡng nhựa các nhánh mai ghép sẽ yếu ớt rồi chết dần. Có nhiều giống mai ghép mới 1 -2 năm đầu tiên ít đậu hoa như cây mai xanh Phước Lộc Thọ mai Huỳnh Tỷ mai 48 cánh mai 120-150 cánh. Do cây còn nhỏ các năm đầu có thể rụng trên 50 nụ hoa nhưng đến lúc cây già cỡ 2-3 năm trở lên cây sẽ đậu được nhiều hoa hơn. Các giống này cần chăm sóc đặc biệt đến gần Tết cỡ tháng 9-10 âm lịch phải bón thúc thêm phân DAP hay phân tổng hợp NPK với tỷ lệ lân cao để kích thích ra nhiều hoa phân này có bán ở các điểm bán cây kiểng. Cây mai ghép sau khi trưng bày chơi qua mấy ngày Tết phải đem ra ngoài để vào chỗ hơi râm mát trước rồi mới đem từ từ ra ngoài nắng tránh để chỗ có nắng 100 ngay cây mai sẽ bị héo lá. Cắt tía bỏ bớt những đọt non quá dài tạo dáng ngay cho cây được tròn trịa. Nếu không cần hạt để gieo làm giống nên lảy bồ hết các hạt non để tập trung nhựa nuôi cây mai cho tưới tốt hơn. Sau Tết cây mai đã mất sức nên phải bón thêm phân có phân nào bón phân đó cũng được tiện nhất là phân bánh dầu miếng loại đã ép dầu rồi bê nhỏ ra