TAILIEUCHUNG - Phần mềm dùng để download các file Flash

Đôi khi bạn vô tình ghé thăm một số trang web có một số hiệu ứng Flash rất đẹp và bạn muốn download về máy để sưu tầm. Tuy nhiên một số flash không thể download trực tiếp từ trình duyệt, mà bạn phải dùng một công cụ hỗ trợ download file Flash | Ph n mlm dung d download cac file Flash Nguon Doi khi ban vo tinh ghe tham mot so trang web co mot so hieu Ung Flash rat dep va ban muon download ve may de sUu tam. Tuy nhien mot so flash khong the download true tiep td trinh duyet ma ban phai dung mot cong cu ho trd download file Flash. Minh xin gidi thieu vdi cac ban mot phan mem kha ddn gian dung de download flash true tiep ve may va sau khi cai dat no se dUdc tich hdp vao trinh duyet. Tuy nhien diem han che cua phan mem nay la chi tich hdp dUdc vdi trinh duyet IE Internet Explorer . Btfdc 1 Cai dat phan mem. Btfdc 2 Ban vao thd mot trang web nao do co hieu Ung Flash vi du toi se vao thd link sau de tien hanh download thd. Ban se thay mot icon nho tren goc trai man hinh co hinh giong nhU chiec dia mem. Bạn click vào đó một hộp thoại sẽ hiện ra và cho phép bạn download tất cả các flash của trang web đó. Chúc các bạn thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    55    1    05-08-2021