TAILIEUCHUNG - Nhiệt độ màu và cân bằng trắng trong nhiếp ảnh

Nhiệt độ màu và cân bằng trắng trong nhiếp ảnh Nhiệt độ màu được đo bằng Kelvins (độ Kelvin). Hiểu nôm na, ta lấy một miếng sắt nung trong lửa làm ví dụ. Đầu tiên miếng sắt sẽ bắn ra các tia có màu hơi đỏ, khi bị nung nóng hơn màu của miếng sắt trở nên trắng hơn và khi đạt tới nhiệt độ cao hơn nữa màu lửa chuyển thành hơi xanh. Trong nhiếp ảnh, biểu đồ nhiệt độ màu lấy theo thang độ Kelvin, tuy nhiên con số chỉ là tương đối. Điều cần biết ở đây là. | Nhiệt độ màu và cân bằng trắng trong nhiếp ảnh Nhiệt độ màu được đo bằng Kelvins độ Kelvin . Hiểu nôm na ta lấy một miếng sắt nung trong lửa làm ví dụ. Đầu tiên miếng sắt sẽ bắn ra các tia có màu hơi đỏ khi bị nung nóng hơn màu của miếng sắt trở nên trắng hơn và khi đạt tới nhiệt độ cao hơn nữa màu lửa chuyển thành hơi xanh. Trong nhiếp ảnh biểu đồ nhiệt độ màu lấy theo thang độ Kelvin tuy nhiên con số chỉ là tương đối. Điều cần biết ở đây là các nguồn sáng khác nhau sẽ cho ra các màu sắc khác nhau. 5000K được các nhà nhiếp ảnh ảnh là ánh sáng trắng thường được biết đến như là ánh sáng ban ngày . Ngoài ra bóng đèn dây tóc cho ra ánh sáng da cam và bầu trời ngày mây có ánh xanh. Dưới đây là bảng màu của các nguồn sáng phổ biến. Nhiệt độ máu Nguón sáng Càn bâng trâng trona máy ảnh 1ŨŨŨK Nến đèn dáu 20Ũ0K Mặt trởl mời mọc đèn vôn-íram 250ŨK Đèn vầng 3Ũ0ŨK Đèn studio ánh sấng 11 Ển tục 40ŨŨK Đén flash đánh thẳng 50ŨŨK Ánh sáng ban ngây đèn flash điện tử 55ŨŨK Ánh sáng mạt trời buổi trưa 6ŨŨ0K Trời trong cở nâng 7ŨŨŨK Trời năng vầ nhíỂu mãy SŨŨOK Trời sáng trắng 90ŨŨK Trời nâng to lác dác mây ÚK 1Ũ ŨŨŨK Trờ dãy mây ll 000K Bâu trùi trong xanh 20 000 K Trén vùng núi trù nâng to lâc đầc mây Bộ não điều khiển khiến cho chúng ta nhìn thấy màu của sự vật chứ không phải màu của nguồn sáng chiếu sáng vật đó bức tường trắng biến thành màu vàng dưới ánh đèn đường . Chúng ta có thể thấy sự khác nhau về màu sắc ở một mức độ nào đó nhưng không máy ảnh lại không nhìn được như vậy. Chỉnh cân bằng trắng về mặt lý thuyết nghĩa là làm cho một phần của bức ảnh đang có màu tự nhiên có đủ các lượng màu đỏ xanh và lam. Gọi là cân nó được sử dụng hiệu quả với các phần trong cảnh nhưng các phần này đẹp hơn sáng hơn. bằng trắng nhưng có ánh sáng xám khi có ánh sáng Cân bằng trắng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN