TAILIEUCHUNG - Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở lên do Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cấp.

Tham khảo tài liệu 'đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở lên do cục đường thuỷ nội địa việt nam cấp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi bằng thuyền trưởng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở lên do Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cấp. Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý phương tiện và thuyền viên thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đổi bằng đồng Thông tư số 47 2005 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Bằng thuyền trưởng máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi bằng thuyền trưởng máy trưởng tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc tại Chi Cục đường thuỷ nội địa 2. Giải quyết Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định làm căn cứ để đổi lại bằng thuyền trưởng máy trưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị có dán ảnh 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp 4. huyện trở lên cấp 5. Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn cần đổi. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi bằng chứng chỉ chuyên môn Công văn số 1712 CĐS - 1- phương tiện thuỷ nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG