TAILIEUCHUNG - BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH (Kỳ 3)

Bệnh sinh. * Tổn thương hàng rào máu võng mạc ngoài: - Màng đáy của biểu mô sắc tố không còn dính vào lớp collagen của màng Bruch ở bên dưới, do biểu mô sắc tố không còn bình thường hoặc do lớp mao mạch hắc mạc bị tổn thương. - Bong biểu mô sắc tố võng mạc khu trú làm cho chất dịch thoát vào khoang dưới võng mạc, và bong thanh dịch vùng hoàng điểm xảy ra. Bệnh nhân bị bong thanh dịch lớn nếu lỗ rò nhiều. - Nhiều đợt bệnh tái phát, có thể gây. | BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH Central serous chorioretinopathy Kỳ 3 3. Bệnh sinh. Tổn thương hàng rào máu võng mạc ngoài - Màng đáy của biểu mô sắc tố không còn dính vào lớp collagen của màng Bruch ở bên dưới do biểu mô sắc tố không còn bình thường hoặc do lớp mao mạch hắc mạc bị tổn thương. - Bong biểu mô sắc tố võng mạc khu trú làm cho chất dịch thoát vào khoang dưới võng mạc và bong thanh dịch vùng hoàng điểm xảy ra. Bệnh nhân bị bong thanh dịch lớn nếu lỗ rò nhiều. - Nhiều đợt bệnh tái phát có thể gây mất bù trừ biểu mô sắc tố võng mạc bệnh lý biểu mô sắc tố võng mạc toả lan . Bệnh có khuynh hướng bong hoàng điểm tái phát và mất thị lực vĩnh viễn. Những yếu tố thuận lợi hoặc làm nặng thêm bệnh - Nhân cách nhóm A Các nghiên cứu đã cho thấy đa số bệnh nhân bị bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch có biểu hiện dễ xáo trộn tâm lý không ổn định tinh thần dễ bị stress cũng như tính tự phát và dễ bị điều khiển cao. - Vai trò có hại của corticoïde Nhiều tác giả đã chỉ ra rằng các nguyên nhân làm tăng steroid nội sinh Stress cảm xúc thai kỳ nhân cách type A hội chứng Cushing hoặc ngoại sinh điều trị bằng corticoïde cấy ghép cơ quan. là những yếu tố thuận lợi hoặc làm nặng thêm bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch cortison quá mức có thể làm tổn thương hàng rào máu - võng mạc ngoài gây nên sự dễ vỡ của mao mạch và tăng tính thấm tăng áp lực mạch máu ở mao mạch hắc mạc dẫn đến rò rỉ dịch vào khoang dưới võng mạc. 4. Chẩn đoán phân biệt. Viêm hắc võng mạc trung tâm Soi đáy mắt sẽ thấy những ổ viêm hắc mạc màu vàng trắng thành từng đám từng đốm. Võng mạc tương ứng với vùng viêm phù nề nhiều toả lan không thành quầng. Có rối loạn sắc tố đục dịch kính kèm theo. Thoái hoá Stargard Là thoái hoá biển mô sắc tố vùng hoàng điểm bệnh có tính di truyền tổn thương cả 2 mắt và đối xứng thường xuất hiện ở tuổi thiếu nhi. Thị lực giảm dần thị lực màu giảm với màu đỏ và xanh rồi đến màu vàng. Ám điểm trung tâm xuất hiện sớm có khi chưa thấy tổn thương đáy mắt. Đáy mắt Vùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN