TAILIEUCHUNG - Dịch ngược file SWF thành FLA

Bạn down về một file Flash thật đẹp và bạn muốn chỉnh sửa nó tí hay chỉ đơn giản là lấy cái hiệu ứng đẹp trong file Flash đó, nhưng ngặc nỗi nó được lưu dưới dạng SWF, bây giờ phải làm sao? | Dịch ngược file SWF thành FLA Nguồn Bạn down về một file Flash thật đẹp và bạn muốn chỉnh sửa nó tí hay chỉ đơn giản là lấy cái hiệu ứng đẹp trong file Flash đó nhưng ngặc nỗi nó được lưu dưới dạng SWF bây giờ phải làm sao Rất đơn giản bạn hãy dùng Flash decompiler để chuyển file SWF về lại FLA và dùng Macromedia Flash để chỉnh sửa file FLA này. Cách sử dụng rất đơn giản bạn download về và chạy file không cần cài đặt ở bên trái sẽ hiện ra cây thư mục để bạn chọn file cần chuyển ở phía trên sẽ có nút Convert SWF to FLA bạn hãy click vào đó. Rồi nó hiện ra một Form bạn hãy click nút Convert SWF to FLA là xong có thể chỉnh lại thông số nếu cần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN