TAILIEUCHUNG - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật

mạng ADSL phải đựợc thiết kế bảo đảm kế hoạch, chiến lược phát triển và quản lý mạng thích hợp : Việc truy nhập từ xa phải bảo đảm khả năng xác thực(nhận dạng) và an ninh mạng . | Chương 3 THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT Nguồn Thiết kế kỹ thuật Yêu cầu thiết kế kỹ thuật - mạng ADSL phải đựợc thiết kế bảo đảm kế hoạch chiến lược phát triển và quản lý mạng thích hợp - Việc truy nhập từ xa phải bảo đảm khả năng xác thực nhận dạng và an ninh mạng . - bảo đảm cung cấp các dịch vụ quản lý mạng đối với nhà cung cấp khách hàng và những người truy nhập từ xa. Nguyên tắc thiết kế kỹ thuật - Phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở hạ tầng kỹ thuật về Kiến trúc nhà trạm mặt bằng phòng máy vị trí lắp đặt các thiết bị hiện có nguồn điện tiếp đất môi trường bảo an báo cháy . - Tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đang có sẵn nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật tiết kiệm nhất về chi phí đầu tư bao gồm cơ sở hạ tầng kiến trúc nhà trạm mạng truyền dẫn mạng ngoại vi hệ thống chống sét điều hoà không khí . - Không làm phá vỡ hoặc thay đổi cấu trúc cấu hình của hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Phù hợp với yêu cầu về khẳ năng quản lý vận hành bảo dưỡng hệ thống thiết bị của các đơn vị đuợc thụ hưởng đầu tư. - Các giải pháp kỹ thuật được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu đơn giản và hiệu quả. - Phải đảm bảo tính tổng thể tính thống nhất và tính mở rộng Tính tổng thể của hệ thống Cấu hình linh hoạt đầy đủ cho các tính năng kỹ thuật cần thiết. Đảm bảo tính hiện đại của toàn bộ hệ thống không bị lạc hậu Phù hợp với quy mô đầu tư của dự án. Đảm bảo độ an toàn thông tin. Đảm bảo về tốc dộ xử lý truy nhập . Tính thống nhất của hệ thống Thống nhất về cơ sở hạ tầng mạng. Thống nhất về dữ liệu gốc về nguồn tài nguyên. Thống nhất về vận hành khai thác và quản lý. Thống nhất về các chương trình phần mềm xử lý điều khiển. Tính mở của hệ thống Hệ thống có thể tiếp tục phát triển nâng cấp về mặt cấu trúc cũng như kỹ thuật khi có nhu cầu tăng cao. Có khả năng mở rộng về quy mô thích ứng khi kết nối với các mạng khác trong nước và quốc tế. Mô hình chung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.