TAILIEUCHUNG - Tài liệu MBA - Quản trị kinh doanh

Tài liệu tham khảo dùng sau đại học và học MBA chuuyên đề quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là làm kinh tế tạo ra khách hàng, phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng, nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức | Certificate of Business Management Presented By Lê Châu Tuấn MBA CEO “Former Marketing Director Unilever Vietnam” Quản trị kinh doanh là Làm kinh tế: Tạo ra khách hàng Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức Quá trình phát triển Production Era Sales Era Marketing Era Relationship Marketing Era Chúng ta sẽ học Cách tạo ra khách hàng Cách trình bày ấn tượng Nghệ thuật đàm phán Cách làm khách hàng hài lòng Cách tạo ra khách hàng 5 Câu hỏi thiết yếu Sản phẩm của bạn là gì? Giá trị tăng thêm mang lại? Tốt hơn cái hiện tại KH đang có? Mục tiêu bạn muốn đạt được? Độ khó, thời gian để thành công? Buyer’s Steps BUYER SELLER Initiate Educate Validate Justify Close Initial Interest Education Transfer Ownership Rationalize Decide Esteem Self Actualization Safety Physiological Belongingness Social/ Needs Before Wants Maslow’s Hierarchy of Needs (Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e, Thomson, South-Western, Ohio, USA ) The Marketing Environment Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e, Thomson, South-Western, Ohio, USA 5 Bước tạo ra khách hàng Chuẩn bị Mở đầu Trình bày Kết thúc Đánh giá Chuẩn bị Thái độ Kiến thức sản phẩm Kỹ năng bán hàng Kịch bản nói chuyện Dụng cụ hỗ trợ Báo cáo ghi chép Ví dụ Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: Anh văn luyện nghe nói Học đầu tư chứng khoán Một sản phẩm mà bạn yêu thích Hãy tạo ra khách hàng! Ví dụ Mở đầu: Em là , nhân viên tư vấn của Trung Tâm THE BEST, một Trung Tâm chuyên dạy AV theo phương pháp hiện đại của Hoa Kỳ, giúp các bạn: 1 2 3 Ví dụ Chuyển ý và trình bày: Trước khi giải thích về các khóa học, anh vui lòng cho biết Như vậy, em giới thiệu với anh chương trình này, nó giúp anh 1 2 3 Ví dụ Kết thúc: Sau khi phân tích, em đề nghị Nếu đăng ký trước ngày anh sẽ được Thực tập Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: Anh văn luyện nghe nói Học đầu tư chứng khoán Một sản phẩm mà bạn yêu thích Hãy tạo ra khách hàng! 10 Bài học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG