TAILIEUCHUNG - Luận văn : Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển và trong tương lai có thể hội nhập với nền kinh tế thế giới cũng như các nước phát triển trong khu vực. Vì vậy, đối với các nhà quản. | Mọi hoạt động SXKD của DN đều xuất phát từ thị trường, DN phải sản xuất và kinh doanh những sản phẩm thị trường có nhu cầu chứ không phải SXKD những thứ mình có, mình thích. Thị trường- yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại hoạt động SXKD của DN. Hoạt động trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, một mặt tạo cho DN rất nhiều cơ hội kinh doanh, mặt khác đòi hỏi DN phải thích ứng linh hoạt trong cơ chế mới này. Cùng với thời gian, nhu cầu thị hiếu tiêu dùng không ngừng thay đổi, không có giới hạn. Cùng với thời gian, nhu cầu thị hiếu tiêu dùng không ngừng thay đổi, không có giới hạn. Bất kỳ DN sản xuất và kinh doanh các sản phẩm không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì không những sản phẩm không tiêu thụ được mà DN còn thua lỗ, thậm chí còn phá sản. Do vậy, để hoạt động SXKD thu đủ chi và có lãi, dòi hỏi các DN phải thường xuyên nghiên cứu thị trường góp phần không nhỏ vào việc mở rộng sản xuất, giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm tỷ suất phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN