TAILIEUCHUNG - Luận văn: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng

Luận văn: "Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng" trình bày lý luận, thực trạng và một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. | Qua biểu1 và biểu2 ta thấy: số vốn lưu động và doanh thu thuần của công ty tăng nhanh từ năm 1999 đến năm 2003. Đồng thời số vòng quay của vốn lưu động của công ty tăng từ năm 1999 đến năm 2002 đặc biệt là vào năm 2002 lên tới vòng/năm. Dựa trên đặc điểm công ty là một công ty hoạt động chủ yếu là buôn bán hoặc đại diện trao đổi cho các hãng lớn đêt trao đổi với khách hàng về sản phẩm thiết bị công nghiệp với giá tri tương đối lớn ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua là khá tốt. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng công ty bước đầu đã đạt được thành công, doanh thu thuần tăng trong giai đoạn 1999-2000 là 37155896642 đồng tăng 51,6%, giai đoạn từ 2000-2001 là 48555639786 tăng 44,484%, từ 2001-2002 là 9639145477 tức tăng 61,11% và năm 2002-2003 là 2176062797 tăng 7,88%. Kết quả trên cho thấy từ năm 1999-2002 doanh thu thuần của doanh nghiệp đã không ngừng tăng lên nhưng đặc biệt là năm 2001-2002 tăng 61,11% nhưng đến năm 2003 doanh thu thuần vẫn tăng nhưng chậm lại ở mức thấp 7,88% đó là do hoạt động của doanh nghiệp chỉ dựa vào các khách hàng quen biết là chủ yếu. Đến năm 2004 doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 30000000000 đông chủ yếu là dựa vào giao dịch với các khách hàng đã quen biết và chủ động tìm kiếm những khách hàng mới để tăng khả năng hoạt động trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN