TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ảnh hưởng của Alen CYP2C19*2, CYP2C19*3 và một số yếu tố liên quan tới tính đáp ứng của Clopidogrel ở bệnh nhân nhồi máu não

Luận án trình bày đặc điểm chung của bệnh nhân nhồi máu não; kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ngoài gen CYP2C19 liên quan với tính đáp ứng của Clopidogrel; kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Alen CYP2C19*2, CYP2C19*3 tới tính đáp ứng của Clopidogrel. | Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu ảnh hưởng của Alen CYP2C19 2 CYP2C19 3 và một số yếu tố liên quan tới tính đáp ứng của Clopidogrel ở bệnh nhân nhồi máu não

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.