TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm bằng siêu âm doppler tim

Bài viết trình bày đánh giá kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Tìm mối liên quan giữa hai chỉ số trên với các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. | Nghiên cứu kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm bằng siêu âm doppler tim Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 6 7 tháng 12 2019 Nghiên cứu kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm bằng siêu âm doppler tim Trương Văn Khánh Nguyên1 2 Nguyễn Anh Vũ3 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 3 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Suy tim là hội chứng thường gặp và là giai đoạn cuối của hầu hết các bệnh tim mạch. Nhĩ trái ngày càng có vai trò quan trọng trong các bệnh lý tim mạch đặc biệt là suy tim. Giai đoạn đầu suy tim có sự tăng lên về kích thước và khả năng bóp của nhĩ trái. Khi rối loạn chức năng thất trái nặng thì chức năng nhĩ trái cũng suy. Mục tiêu Đánh giá kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Tìm mối liên quan giữa hai chỉ số trên với các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim phân suất tống máu giảm phù hợp với tiêu chuẩn chọn bệnh nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả Chỉ số thể tích nhĩ trái có giá trị là 43 19 12 48 ml m2. Có 80 4 bệnh nhân có nhĩ trái lớn. Phân suất làm rỗng toàn bộ nhĩ trái LATEF là 31 93 7 72 . Có mối tương quan thuận giữa LAVI với LVEDV r 0 45 LVESV r 0 43 NTproBNP r 0 371 . Có sự khác biệt giữa LAVI theo phân độ rối loạn chức năng tâm trương r 0 011 và phân độ NYHA 0 016 . Có mối tương quan nghịch giữa LATEF với NTproBNP r -0 349 . Kết luận Nhĩ trái tăng kích thước và giảm chức năng ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Có sự tương quan thuận giữa chỉ số nhĩ trái với LVEDV LVESV NTproBNP. Chỉ số nhĩ trái thay đổi theo phân độ rối loạn chức năng tâm trương. Và có tương quan nghịch giữa LATEF và NTproBNP. Từ khóa suy tim phân suất tống máu giảm kích thước nhĩ trái chức năng nhĩ trái Abstract Size and

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.