TAILIEUCHUNG - Chất lượng giấc ngủ và các yếu tố liên quan theo y học cổ truyền ở bệnh nhân đau thần kinh tọa

Bài viết trình bày khảo sát chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân đau thần kinh tọa, tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ, với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 90 bệnh nhân ≥ 18 tuổi vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế, Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế được chẩn đoán xác định đau thần kinh tọa. | Chất lượng giấc ngủ và các yếu tố liên quan theo y học cổ truyền ở bệnh nhân đau thần kinh tọa Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA Nguyễn Quang Tâm Đoàn Văn Minh Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Đau thần kinh tọa là một bệnh thường gặp trên lâm sàng. Bệnh có xu hướng tiến triển kéo dài dễ tái phát và thường kèm theo các triệu chứng toàn thân như ăn kém ngủ kém. Trong đó chất lượng giấc ngủ giảm sút là một trong những than phiền phổ biến nhất của bệnh nhân đau thần kinh tọa. Nó gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý làm giảm chất lượng cuộc sống ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả điều trị bệnh chính. Hiện nay việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân đặc biệt là cải thiện chất lượng giấc ngủ đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Mục tiêu Khảo sát chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân đau thần kinh tọa tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 90 bệnh nhân 18 tuổi vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế Khoa Y hoc cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế được chẩn đoán xác định đau thần kinh tọa. Kết quả Các bệnh nhân có tuổi trung bình là 56 2 14 5. Tỷ lệ bệnh nhân đau thần kinh tọa có chất lượng giấc ngủ kém là 78 9 n 71 với chỉ số PSQI trung bình là 9 5 4. Có mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ với tuổi mức độ đau và giới. Chưa tìm thấymối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ với thể lâm sàng Y học cổ truyền bệnh đau thần kinh tọa. Kết luận Tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém trên bệnh nhân đau thần kinh tọa khá cao. Có mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ với tuổi giới mức độ đau. Từ khóa Thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh PSQI chất lượng giấc ngủ đau thần kinh tọa. Abstract SLEEP QUALITY AND RELATED FACTORS ACCORDING TO TRADITIONAL MEDICINE IN SCIATICA PATIENTS Nguyen Quang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.