TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa mạng xã hội, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách - Nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên

Mục tiêu tổng quát của luận án là xác định mối quan hệ giữa MXH, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến du lịch. Từ đó, đưa ra các hàm ý quản trị hướng đến những nhà quản lý, tổ chức điểm đến du lịch, cộng đồng dân cư, du khách góp phần xây dựng, hướng đến một môi trường kinh doanh du lịch tốt đẹp, một xã hội lành mạnh, phát triển bền vững. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Mối quan hệ giữa mạng xã hội nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách - Nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG LƯU THỊ THANH MAI MỐI QUAN HỆ GIỮA MẠNG XÃ HỘI NHẬN THỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA DU KHÁCH NGHIÊN CỨU TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số 1340101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC HOÀNG THỊ CHỈNH Đồng Nai năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường đại học Lạc Hồng Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Hoàng Thị Chỉnh Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng cấp trường chấm luận án cấp Trường họp tại . . vào hồi .giờ ngày tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Trường đại học Lạc Hồng Thư viện Quốc gia 1 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Việt Nam là một trong nhiều nước có tiềm năng phát triển về du lịch với doanh thu ngoại tệ ngày càng tăng. Nhận thức phát triển bền vững cho điểm đến du lịch là xu hướng chung của thế giới mạng xã hội bùng nổ từ Internet IoT Công nghệ trí tuệ nhân tạo đã làm cho nhiều hoạt động nhiều lĩnh vực thay đổi từ truyền thông giải trí tiếp thị bán hàng và đời sống xã hội đều thay đổi cả tích cực và tiêu cực. Do đó luận án được thực hiện để xác định mối quan hệ giữa mạng xã hội sự nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến du lịch của du khách nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên. Mục tiêu thực hiện nghiên cứu này là kiểm định mô hình lý thuyết giữa mạng xã hội nhận thức phát triển bền vững lựa chọn điểm đến du lịch và vai trò trung gian của ý định du lịch. Thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tổng hợp gồm các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Phương pháp định tính sẽ phỏng vấn các chuyên gia liên quan đến lĩnh vực du lịch như giám đốc các công ty du lịch hoặc các giảng viên giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực này để điều chỉnh bổ sung thang đo. Phương pháp định lượng để .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.