TAILIEUCHUNG - Luận văn về - Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty thiết bị - Machinco

Ngành thương mại và kinh doanh thương mại có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đất nước Việt Nam chúng ta kể từ khi giành được độc lập đến nay, thương mại luôn là cầu nối cho công cuộc phát triển đất nước, đưa đất nước ta tiến vào con đường hội nhập với các nước trên thế giới, là một bước trong những bước dài nối tiếp các bước đưa đất nước tiến nên công cuộc Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước | Với các mặt hàng kinh doanh như cua Công ty thì công việc kinh doanh nó hoàn toàn khác với việc kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, bởi vì mặt hàng tiêu dùng thì khách hàng là đa số người dân. Còn đối với Công ty thì khác hàng nằm trong phạm vi rất hẹp, khách hàng đồng thời cũng là bạn hàng, một sự bất ổn trong số các bạn hàng này cũng ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của công ty. Do đó việc kinh doanh của Công ty, và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào việc nghiên cứu, dự báo về thị trường, từ đó có các biện pháp, phương hướng để xây dựng chiến lược kinh doanh. Để có thể đạt kết quả tốt trong công việc này Công ty cần phải đào tạo và nâng cao đội ngũ cán bộ và nhân viên, phải có các phòng chuyên nghiên cứu và xử lý các thông tin tác động và phản hồi lại từ phía thị trường, đồng thời đối với thị trường nước ngoài thì cần phải có đội ngũ nhân viên am hiểu về kinh doanh quốc tế, tránh tình trạnh bị thua thiệt do không hiểu biết về luật phất cũng như để ra những sơ hở trong công việc kinh doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN