TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 23

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 23', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn Toán khối D Thời gian 180 không kể phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 2 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 . 2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng y 3x-2 sao tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình cos2x 2sin x -1 - 2sin x cos 2x 0 2. Giải bất phương trình 4x -3 a x2 -3x 4 8x -6 - . . 3 cotx Câu III 1điểm Tính tích phân I í-------v dx i I . -1 - x I 6 l 4 J Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có mặt đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Chân đường vuông góc hạ từ S xuống mặt phẳng ABC là một điểm thuộc BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và SA biết SA a và SA tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 300. Câu V 1 điểm Cho a b c dương và a2 b2 c2 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P a3 b c Vb2 3 Vc2 3 Va2 3 PHẦN RIÊNG 3 điểm A. Theo chương trình chuẩn Câu . 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 2x - 8y - 8 0 . Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d 3x y-2 0 và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6. 2. Cho ba điểm A 1 5 4 B 0 1 1 C 1 2 1 . Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất. Câu 1 điểm Tìm số phức z thoả mãn z - 2 i 2 . Biết phần ảo nhỏ hơn phần thực 3 đơn vị. B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1 Tính criQ tri hiẨn thi m A 1f 2 I Qf 4 I 1 Of 6 I I ỌíìíìC 100 1. linn giá trị owu thức A 4C100 8C100 12C100 . 200C100 . 2. Cho hai đường thẳng có phương trình d -2 y 1 T3 1 3 2 x 3 1 dp. y 7 - 2t z 1 -1 Viết phương trình đường thẳng cắt d1 và d2 đồng thời đi qua điểm M 3 10 1 . Câu 1 điểm Giải phương trình sau trên tập phức z2 3 1 i z-6-13i 0 --------------Hết-------------- ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II n m 2010 1 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm _ Nội dung_ Tập xác định D R lim x3 - 3x2 2 -to lim x3 - 3x2 2 to x -TO x TO Câu Điếm