TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN LONG AN GIANG

Trong năm 2008 tình hình tài chính của công ty so với 2007 có nhiều khả quan .Tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản năm 2008 tăng 3% so với năm 2007 điều này giúp cho tình hình thanh toán của doanh nghiệp thuận lợi hơn và phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. • Trong năm 2008 tỷ trọng nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn chiếm giảm so với tỷ trọng năm 2007 là tình hìn | NHÓM 4 THÂN CHÀO CÁC BẠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tài chính tiêu của việc phân tích tài chính Tìm ra điểm mạnh,điểm yếu của doanh nghiệp -Doanh nghiệp vận hành có tốt không -Đưa ra biện pháp khắc phục Các biện pháp sử dụng -Phân tích xu hướng -Phân tích cơ cấu Chương 2:Thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp Sơ lược về công ty -Tiền thân là công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. - Năm 2005 chuyển đổi thành công ty cổ phần. - Sản phẩm xuất khẩu đi khoảng 40 nước trên thế giới - Lĩnh vực kinh doanh:chế biến bảo quản thủy sản,mua bán và nuôi trồng thủy sản. Phân tích tình hình tài chính của công ty Tình hình tài sản của công ty Biểu đồ cấu tài sản từ năm 2005 đến 2008. Nhận xét: Năm 2008 tổng tài sản của công ty đạt trên 392 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm trong đó cơ cấu tài sản của công ty so với các năm trước tình hình tài sản của doanh nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN